Fotografie-Beeldbewerking-Social media content-Vastgoed begeleiding

Architectuurfotograaf en Makelaar ARMT.  Arnold van Harmelen werkt vanuit Almere in de regio Flevoland. Hij  is al meer dan 25 jaar actief als professioneel fotograaf met de nadruk op architectuur/ vastgoed. De laatste tijd ontstond vanuit de vastgoedbranche niet alleen behoefte aan fotografie van het woningaanbod, maar ook aan een flexibele invulling van (tijdelijke)  activiteiten als makelaar ARMT. Ook voor dit totaalconcept  kunt u nu terecht bij Archimere. Een (tijdelijke) extra kracht die even die bezichtigingen overneemt waar je net niet meer aan toe komt? of die alvast voorwerk doet bij de taxaties die er aan komen? Of ik maak al vast een nieuwe Facebook pagina aan voor dat mooie  pand dat net in de verkoop is gekomen; ik schrijf er al vast een wervende tekst voor en plaats wat leuke, informatieve links erbij voor de nieuwsgierige aspirant kopers.  Neem vrijblijvend contact op voor alle voorkomende ARMT werkzaamheden en meer informatie via de contact pagina. 
Untitled photo

Architectuur in Almere

Over Almere

Almere is een stad en gemeente in de Nederlandse provincie Flevoland, in de polder Zuidelijk Flevoland. De gemeente Almere heeft 196.156 inwoners (1 januari 2014, bron: CBS) en grenst aan de gemeenten Lelystad en Zeewolde. Bovendien ligt Almere aan het Gooimeer, IJmeer en Markermeer. De stad ligt geheel onder zeeniveau (2 tot 5 meter). Almere is in de tweede helft van de twintigste eeuw ontwikkeld als tweede grote stad in de provincie Flevoland. Inmiddels is het Lelystad, de hoofdstad van Flevoland, in inwonertal ruimschoots voorbijgestreefd en behoort Almere tot de 7 grootste steden van Nederland.


Geschiedenis

Van oorsprong waren de IJsselmeerpolders vooral, of zelfs uitsluitend, bedoeld als landbouwgrond. Na de Tweede Wereldoorlog kwam men echter tot het inzicht dat de snel groeiende bevolking van met name Amsterdam voor een deel elders gehuisvest zou moeten worden. Zo ontwierp men twee steden in de polders Oostelijk en Zuidelijk Flevoland. De stad in Oostelijk Flevoland werd Lelystad. De stad in zuidelijk Flevoland werd op de eerste schetsen nog Zuidweststad genoemd, maar kreeg in de jaren zeventig de naam Almere, naar de vroeg-middeleeuwse naam van de Zuiderzee. De eerste aanzet voor de bouw van Almere werd gegeven op 30 september 1975 en de eerste woningen in Almere werden opgeleverd in november 1976] De stad werd toen nog direct bestuurd door het Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders (Z.IJ.P.), met een landdrost aan het hoofd. Het landelijk voorgeschreven bouwprogramma voor de nieuwe stad bestond voor 70 tot 80 procent uit sociale woningbouw. Als opdrachtgever en voorbereider van de woningbouw in Almere werd in 1975 de Stichting Woningbouw Almere opgericht, een onderdeel van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. Eind 1979 werd op initiatief van landdrost Han Lammers de algemene Woningbouwvereniging Almere opgericht. Het idee was dat deze vereniging de sociale huurwoningen van de SWA in eigendom en beheer zou overnemen en de resterende bouwopgave van sociale huurwoningen in Almere voortaan voor haar rekening zou nemen. Geheel tegen de tijdgeest in volgde bijna gelijktijdig de oprichting van de christelijke woningbouwvereniging Goedestede, door gelovige Almeerders die hoopten te bevorderen dat er in Almere meer aanwas zou komen voor de nieuwe lokale protestantse kerkgemeenschap. Per 1984 werd wat er nog over was van het OL ZIJP bij wet opgedeeld in de gemeenten Almere en Zeewolde.De gemeente Almere beschouwt zich als de rechtsopvolger van het Openbaar Lichaam en voert ook hetzelfde wapen. Tot 1986, de oprichting van de provincie Flevoland, nam het Ministerie van Binnenlandse Zaken de provincietaken waar. Oorspronkelijk was Almere opgezet als meerkernige stad. Dit beleid is gedeeltelijk losgelaten. Almere Buiten en Almere Stad zijn via de wijk Tussen de Vaarten aan elkaar gegroeid. Tussen de oudste en de nieuwste woonwijken ziet men duidelijk een veranderd woningbouwbeleid terug: in de jaren zeventig was dit gericht op gelijkvormigheid en functionaliteit, in de jaren negentig werd het de trend meer exclusieve en opvallende woningen te bouwen, bijvoorbeeld in de Regenboogbuurt. Het centrum van Almere Stad, het grootste stadsdeel, is sterk aan het uitbreiden. In 2006 is het eerste deel van het nieuw gebouwde stadscentrum Citymall Almere opgeleverd. Het voornaamste gebouw hiervan is de Citadel, ontworpen door Pritzker Prize-winnaar Christian de Portzamparc. Begin 2007 zijn de nieuwe Schouwburg Almere en Kunstencentrum de Kunstlinie in gebruik genomen. Het opvallende pand, gelegen aan het Weerwater, is op 8 juni 2007 officieel geopend door koningin Beatrix.

source: Wikipedia.org


Almere stad

"Almere Stad, de tweede kern binnen de polynucleaire structuur, zou de uitstraling moeten krijgen van een economisch, bestuurlijk en cultureel centrum binnen het agglomeraat. In 1979 werd met de bouw van een aantal grote woongebieden begonnen. Het stedenbouwkundig plan was gebaseerd op variaties van rasterstructuren, in eerste instantie vooral met hoekverdraaiingen van 45 graden. Deze opzet had echter een duidelijk nadeel. Mensen kregen oriƫntatieproblemen. Bewoners en bezoekers bleven de weg kwijtraken. Aan de oostkant werd deze opzet daarom verlaten. Er kwam een rustige stedenbouwkundige structuur met rechte hoeken, stoere dreven en veel open groenstroken, afgewisseld met dicht bebouwde gebieden. Langs de A6 bleef een brede strook onbebouwd, met het oog op de eventuele vestiging van bedrijven. In het beoogde centrumgebied, ten noorden van het Weerwater, werd begonnen met de bouw van het station en het stadhuis. Maar er werd ook ruimte gereserveerd voor de toekomstige ontwikkeling van een stedelijke kern. Aan de westelijke oever van de grote plas verrees sociale woningbouw. Aan de oostkant startte men in 1992 met de Filmwijk, die qua stedenbouwkundige aanleg als scharnier tussen oost en west functioneerde. Vanuit een halfrond plantsoen lopen straten straalsgewijs naar buiten. Het gebied tussen de Hoge Vaart en de Lage Vaart, dat aanvankelijk een groene wig zou blijven tussen Stad en Buiten, werd eind jaren negentig toch bebouwd. De oorspronkelijke helderheid van de nieuwe stad als een stadsgewest waarin losse kernen het ervaren van het landschap zouden faciliteren en de ruimtelijkheid als kwaliteit zou overheersen, is met de aanleg van Tussen de Vaarten doorbroken. De discussies over de verdere ontwikkeling van de stad bewegen zich dan tussen de polen suburbaan en stedelijk. Met de inpassing van een stadshart dat in de kern een metropolitaan karakter vertoont, neigt het profiel van Almere, in weerwil van de oorspronkelijke idealen, in de richting van een grote, dynamische stad. De plek waar Almere zich internationaal het meest mee onderscheidt is het stadscentrum. Hier geven internationaal bekende architecten invulling aan de visie, die bureau OMA in 1994 hiervoor formuleerde"

Tekst uit: de eerste Architectuurgids van de nieuwe stad Almere, gemaakt door Casla in samenwerking met Almere City Marketing en uitgeverij Pharos.


Powered by SmugMug Owner Log In